Sport050
Informatie

Algemene informatie

Hier vind je allerlei informatie voor inwoners van Groningen op het gebied van sport en bewegen, zoals financiële ondersteuning. Maar ook informatie voor sportclubs en sportaanbieders, zoals actuele sportthema's, clubondersteuning en belangrijke sport- en nieuwbouwprojecten.

Sporters
Beweegcoach Frederique Kraster

Beweegcoach Chronisch Zieken

De gemeente Groningen vindt dat sport en bewegen voor iedereen mogelijk moeten zijn, dus ook voor mensen met een chronische aandoening. Met het inzetten van een beweegcoach chronisch zieken willen we ervoor zorgen dat deze doelgroep structureel meer gaat sporten en bewegen.
Lees meer
Zwemles

Stichting Leergeld

Als ouder wil je graag dat je kind kan meedoen en erbij hoort op school en daarbuiten. Schoolspullen, sportkleding en contributie, zwemles, muziekles of dansen ….. het is allemaal nodig voor een opgroeiend kind tot en met 17 jaar. Het is heel vervelend als daarvoor te weinig geld is en je kind tekort komt. In dat geval vormen wij als Leergeld Groningen een vangnet.
Lees meer
Kettlebel

Sport- en Cultuurhopper

De Sport- en Cultuurhopper is een online verzameling sport en culturele cursussen aangeboden door sportaanbieders en cultuuraanbieders, waar inwoners van de gemeente, gedurende drie periodes in het jaar, op een laagdrempelige manier gratis of tegen geringe kosten kunnen kennismaken met een sport of activiteit.
Lees meer
Sportaanbieders
Klimmen Bslim

Buurtsportcoaches Bslim

Bslim heeft als doel om kinderen en jongeren structureel aan het sporten te krijgen. Hiervoor zoeken zij de samenwerking met sport- en beweegaanbieders uit de gemeente Groningen om (kennismakings) activiteiten te organiseren.
Lees meer
Sportplek Oosterkade

Financiering openbare ruimte

De gemeente Groningen investeert om iedereen de mogelijkheid te bieden dichtbij huis te kunnen sporten, bewegen, spelen en elkaar te ontmoeten. Deze plekken kunnen we niet alleen realiseren en vaak is cofinanciering nodig.
Lees meer
Tennispark Vorenkamp tennisveld

Cofinancieringsfonds Sport

Sportclubs kunnen bij de gemeente een aanvraag doen voor een cofinancieringssubsidie voor de Sport. Het cofinancieringsfonds is onderdeel van het (co)investeringsfonds. Deze subsidieregeling helpt de gemeente sportclubs om te innoveren en sporten te stimuleren wat leidt tot meer Sportief Kapitaal.
Lees meer
Voor professionals en vrijwilligers
SportMatchNoord

Werken in de sport

Heb jij interesse om te werken in de sport of ben je benieuwd welke vacatures er in de sport zijn in Groningen? Er zijn binnen de gemeente Groningen diverse mogelijkheden en vacatures bij verschillende sportorganisaties.
Lees meer
Scholen
Sportieve opening van het Schooljaar

NSW op school

Wij helpen jou als schoolbestuurder en/of vakleerkracht om sport op jouw school maximaal in de schijnwerpers te zetten tijdens de Nationale Sportweek. Om het jou makkelijk te maken hebben we drie pakketten geselecteerd waarvoor je je als school kan aanmelden.
Lees meer
zwemles kinderen

Bswim

Het merendeel van de kinderen in Nederland leert al op jonge leeftijd zwemmen en behaalt daarmee al vroeg een zwemdiploma. Het zwemmen verliest echter aan populariteit als vrijetijdsbesteding. Terwijl goed kunnen zwemmen van levensbelang is. De Gemeente Groningen is daarom in 2015 gestart met Bswim, een periode lang worden de gymlessen vervangen door lessen in de Groninger zwembaden.
Lees meer
Gezonde School sporty

Gezonde School

Onder de vlag Gezonde School versterken we ook in Groningen gezondheidsbevordering in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Scholen kunnen hier een vignet voor behalen.
Lees meer
Samenwerkingen in sport
Sprotkoepel Groningen

Sportkoepel Groningen

De Sportkoepel Groningen is een door amateursportverenigingen in de stad Groningen opgerichte organisatie die hen vertegenwoordigt teneinde hun algemene belangen te behartigen, in het bijzonder ten opzichte van de gemeente Groningen.
Lees meer
Sportnetwerk 050

Sportnetwerk 050

Twee keer per jaar komt het Sportnetwerk050 bij elkaar. Op initiatief van de gemeente Groningen ontmoeten sportprofessionals, sportaanbieders en andere belangstellenden elkaar om in gesprek te gaan over relevante thema’s die spelen binnen de Groningse topsport, breedtesport en het preventieve gezondheidsveld.
Lees meer
Talenthub Noord

Talenthub Noord

Talenthub Noord is een netwerk waarbinnen de belangrijkste stakeholders binnen de topsport en talentontwikkeling in Noord-Nederland de krachten bundelen.
Lees meer
Topsport
Talenthub Noord

Topsport Noord

Topsport NOORD zet zich in voor goede begeleiding en ontwikkeling van talenten en topsporters in het CTO of één van de RTC's in Noord-Nederland. Deze begeleiding en ondersteuning spelen een cruciale rol in de carrière van talenten en topsporters.
Lees meer
Paralympisch Centrum BEA

Paralympisch Centrum Noord

Paralympisch Centrum Noord is het resultaat van een samenwerking tussen Stichting BEA, het UMCG Centrum voor Revalidatie en Topsport NOORD. Hun gezamenlijke wens was een talentprogramma voor paralympische sporten te ontwikkelen en daarvoor een eigen RTC op te zetten.
Lees meer
Sportambassadeurs

Sportambassadeurs

Wij zijn ontzettend trots op onze lokale sportambassadeurs. Van Arjan Taaij tot Lois Abbingh en van Willemijn Bos tot Daniel Moragues. Wij stellen onze sportpromotors graag aan je voor.
Lees meer
Sportstimulering
Nationale Sportweek

NOC*NSF Nationale Sportweek

De Nationale Sportweek is een landelijk sportevenement van de NOC*NSF dat sporten in de etalage zet en laat zien hoe gezond en vooral ook hoe leuk sporten en bewegen is.
Lees meer
Rookvrije sport

Rookvrije sport

Zien roken, doet roken. In een rookvrije omgeving komen kinderen niet in de verleiding om te gaan roken en wordt meeroken voorkomen. Zo beschermen we kinderen en zorgen we dat zij rookvrij opgroeien. Een rookvrije sportclub draagt bij aan een Rookvrije Generatie. Steeds meer sportverenigingen worden rookvrij. Niet alleen binnen, maar ook buiten.
Lees meer
Nieuwbouw
Gymzaal de Meet gebouw

Nieuwbouw Gymzaal de Meet

In november 2020 is gymzaal De Meet in Haren afgebrand. De gymzaal werd overdag gebruikt door de basisscholen CBS De Borg, OBS De Wissel en GBS Het Mozaïek en in de avonduren verhuurd door Sport050.
Lees meer
Sportzaal Groenewei

Nieuwbouw Sportzaal Groenewei

In de wijk Meerstad wordt vanaf het najaar 2022 gebouwd aan Kindcentrum Groenewei. In Kindcentrum Groenewei komt, naast een school en kinderopvang, ook een sportzaal. Sportzaal Groenewei is buiten de gebruikstijden voor het bewegingsonderwijs beschikbaar voor binnensport.
Lees meer
Toekomst Kardinge

Toekomst Kardinge

In 2023 bestaat Sportcentrum Kardinge 30 jaar. Met jaarlijks ruim 1 miljoen bezoekers is Kardinge een publiekstrekker, maar het is wel tijd om een aantal voorzieningen te vernieuwen. Bijvoorbeeld de zwembaden en schaatsbanen. Gebouwen en installaties zijn verouderd, niet duurzaam en het huidige aanbod aan functies voldoet niet meer aan de eisen van bezoekers.
Lees meer
Sportbeleid
Urban the Gro

Urban Sports Agenda

Het afgelopen jaar is met twaalf kartrekkers van het Urban Sports Netwerk door de gemeente aan een Urban Sports Agenda gewerkt. Hierin zijn de verschillende actielijnen vastgelegd in beleid.
Lees meer
Samenspeelplek

Samenspeelplek

De gemeente Groningen heeft zich aangesloten bij het landelijke Samenspeelnetwerk en heeft de Samenspeelbelofte ondertekend. Hiermee beloven we dat we de komende jaren minimaal drie samenspeelplekken binnen de gemeente realiseren.
Lees meer
Eredivisie Beachvolleybal Grote Markt

Uitvoeringsagenda Topsport 2018+

Meer topsporttalenten te ontdekken, zich te laten ontwikkelen en daadwerkelijkte laten doorstromen naar de top.’ Het topsportbeleid van de gemeente wordt aan de hand van zesverschillende sporen uitgewerkt.
Lees meer

Sportlocaties in Groningen

In Groningen zijn honderden locaties waar je heerlijk kunt sporten, bewegen én spelen. Sommige kun je huren, maar de meeste zijn openbaar toegankelijk.

Clubambassadeur GZ TriVia

Ook zichtbaar worden?

Ben jij een aanbieder van sport in de gemeente Groningen en wil je ook op het platform van Sport050 komen? Iedere commerciële sportaanbieder, sportvereniging of andere sportinitiatieven zijn welkom. Meld je nu aan.