Sport050
Informatie
Gelijk Speelveld

Gelijk Speelveld

Het Gelijk Speelveld is één van de opdrachten uit het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen. Er zijn in het verleden verschillende werkafspraken gemaakt met verenigingen over eigendom en vergoedingen. Hierdoor is een ongelijkheid ontstaan tussen de buitensportverenigingen. Het is de wens van de clubs, de Groninger Sportkoepel en de gemeente, om de ongelijkheid tussen vergoedingen en de onduidelijk van eigendomssituaties recht te trekken en een Gelijk Speelveld creëren.

Het Gelijk Speelveld bestaat uit twee onderdelen: namelijk vergoedingen en eigendom. De gevolgen van het Gelijk Speelveld zijn voor verenigingen verschillend. Sommige verenigingen gaan door de afschaffing van bestaande regelingen en de invoering van de twee nieuwe er financieel op vooruit, andere verenigingen gaan er (fors) op achteruit. Bekijk deze video voor een uitleg.

Verenigingsondersteuning
De gemeente is er zich van bewust dat de consequenties van het Gelijk Speelveld ingrijpend kunnen zijn. Aan verenigingen waarbij het Gelijk Speelveld een grote financiële impact heeft, biedt de gemeente verenigingsondersteuning. De sportclubs kunnen via een informatievraag ingroeimodel eenvoudig onderzoeken of zij nú en op langere termijn kunnen voldoen aan hun verplichtingen. Bijvoorbeeld bij huur of recht van opstal. Daarnaast bieden de sportbonden en Huis voor de Sport Groningen hun hulp voor dit traject.

Overleg Sportkoepel Groningen
De Groninger Sportkoepel is nauw betrokken bij het project. De Groninger Sportkoepel vertegenwoordigt een groot deel van de Groninger sportclubs en behartigt de gezamenlijke belangen van de clubs die vallen onder het Gelijk Speelveld. De gemeente is nog in gesprek met de Sportkoepel over een aantal onderwerpen.

Afronding Gelijk Speelveld
Het project voor de verenigingen uit de gemeente Groningen is medio 2023 na jaren (en tientallen gesprekken) afgerond. Alle 40 sportverenigingen die vallen onder het Gelijk Speelveld hebben we middels een roadshow een bezoek gebracht om ze te bedanken voor de samenwerking hierin en alle vrije tijd die de bestuurders hierin hebben gestoken. Dit is terug te zien in het filmpje.

Contact
Wij zijn als gemeente in gesprek met de sportclubs die vallen onder het Gelijk Speelveld, maar wil je desondanks meer weten over het project en wat dat voor jouw sport of sportclub betekent? Neem dan contact op met de afdeling Sport050 van de Gemeente Groningen via info@sport050.nl.