Sport050
Informatie
Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2021-2025

Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2021-2025

Het meerjarenprogramma geeft weer hoe we ervoor staan op het gebied van sport en bewegen en voor welke sportieve uitdagingen we staan. Op de lijst met sportiefste gemeenten van Nederland staat Groningen op de zevende plek. We werken met de vijfde sportbegroting van Nederland en zijn met 22,5 sportaccommodaties per 10.000 inwoners de enige grote stad in Nederland die boven het landelijk gemiddelde van 21,5 scoort. De wekelijkse sportdeelname en het verenigingslidmaatschap is in Groningen hoger dan in andere grote steden. En daarbij is de anders georganiseerde- en zelfgeorganiseerde sport in opkomst. Groningen beschikt over een uniek sportlandschap met een sterk verenigingsleven, met veel sportief ondernemerschap en met kennisinstellingen met veel expertise op het gebied van sport, bewegen en gezonde leefstijl. Steeds meer samenwerking tussen deze partijen zou het mogelijk moeten maken om drempels weg te nemen bij de groep inwoners die nog niet meedoet in sport en bewegen.

Van ambitie naar actie
Niet ieder kind beschikt over een sterke mate van bewegingsvaardigheid, heeft zelfvertrouwen en beschikt over een stimulerende omgeving die hem of haar aanmoedigt om in beweging te komen. Sportief kapitaal wordt ontwikkeld thuis, tijdens het buitenspelen, op de kinderopvang, op school of bij de sportclub.Er zijn helaas ook sporters die negatieve ervaringen opdoen, of die afhaken omdat hun behoefte niet meer aansluit binnen hun huidige sport. Wethouder sport Inge Jongman: ‘Met elf actielijnen in dit programma willen wij samen met alle betrokkenen in het Groninger sportlandschap bouwen aan meer sportief kapitaal en zorgen dat iedere inwoner gelijke kansen heeft om de positieve kracht van sport en bewegen te ervaren.’

Nieuwe speerpunten
De gemeente, via Sport050, heeft een belangrijke faciliterende rol als het gaat om de aanleg en beheer van sport- en beweegfaciliteiten. We richten ons op het optimaal benutten van de huidige faciliteiten, maar ook op de groei van de stad en de veranderende vraag. Ook is er steeds meer aandacht voor het sport-, speel- en beweegvriendelijk maken van de openbare ruimte. Daarnaast wordt al vele jaren het Bslim programma en regionale talentprogramma’s ondersteund om kinderen die een steuntje nodig hebben of zichzelf willen ontplooien, hiertoe mogelijkheid te bieden. Samen met de sportpraktijk wordt bekeken hoe we in Groningen nog beter drempels kunnen wegnemen bij doelgroepen die achterblijven in deelname. Er wordt ook gekeken hoe het sport- en beweegaanbod nog beter kan aansluiten op behoeften die continu in ontwikkeling zijn

Het volledige meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2021-2025 is hier te lezen.

Klimmen Bslim