Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Gelijk Speelveld

Wat is Gelijk Speelveld?

Het Gelijk Speelveld is één van de opdrachten uit het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen. Er zijn in het verleden verschillende werkafspraken gemaakt met verenigingen over eigendom en vergoedingen. Hierdoor is een ongelijkheid ontstaan tussen de buitensportverenigingen. Het is de wens van de clubs, de Groninger Sportkoepel en de gemeente, om de ongelijkheid tussen vergoedingen en de onduidelijk van eigendomssituaties recht te trekken en een Gelijk Speelveld creëren.

Het Gelijk Speelveld bestaat uit twee onderdelen: namelijk vergoedingen en eigendom. De gevolgen van het Gelijk Speelveld zijn voor verenigingen verschillend. Sommige verenigingen gaan door de afschaffing van bestaande regelingen en de invoering van de twee nieuwe er financieel op vooruit, andere verenigingen gaan er (fors) op achteruit.

Het project voor de verenigingen uit de voormalige gemeente Groningen is bijna afgerond, we gaan nu het project uitrollen voor de buitensportclubs uit de voormalige gemeente Haren en Ten Boer.

Verenigingsondersteuning

De gemeente is er zich van bewust dat de consequenties van het Gelijk Speelveld ingrijpend kunnen zijn. Aan verenigingen waarbij het Gelijk Speelveld een grote financiële impact heeft, biedt de gemeente verenigingsondersteuning. De sportclubs kunnen via een informatievraag ingroeimodel eenvoudig onderzoeken of zij nú en op langere termijn kunnen voldoen aan hun verplichtingen. Bijvoorbeeld bij huur of recht van opstal. Daarnaast hebben de sportbonden en Huis voor de Sport Groningen hun hulp toegezegd voor dit traject.

Overleg Sportkoepel Groningen

De Groninger Sportkoepel is nauw betrokken bij het project. De Groninger Sportkoepel vertegenwoordigt een groot deel van de Groninger sportclubs en behartigt de gezamenlijke belangen van de clubs die vallen onder het Gelijk Speelveld. De gemeente is nog in gesprek met de Sportkoepel over een aantal onderwerpen.

Contact

Wij zijn als gemeente in gesprek met de sportclubs die vallen onder het Gelijk Speelveld, maar wil je desondanks meer weten over het project en wat dat voor jouw sport of sportclub betekent? Neem dan contact op met de afdeling Sport050 van de Gemeente Groningen via . Of kijk bij de lijst met documenten die je hiernaast of hieronder kunt downloaden.

Downloads

Grafische weergave Gelijk Speelveld
Presentatie 13-2-2017 Gelijk Speelveld
Recht van opstal - vraag en antwoord
Voortgangsbrief 2-5-2017
Ingebruikgevings- en schoonmaakvergoeding
Presentatie 17-10-2017 gelijk speelveld
Folder Gelijk Speelveld 17-10-2017
Raadsbrief Gelijk Speelveld 13-12-2017
Folder Gelijk Speelveld 28-05-2019
Presentatie Haren en Ten Boer 2021