Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Gelijk Speelveld

Laatst bijgewerkt: 11 augustus 2022

Wat is Gelijk Speelveld?

Het Gelijk Speelveld is één van de opdrachten uit het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen. Er zijn in het verleden verschillende werkafspraken gemaakt met verenigingen over eigendom en vergoedingen. Hierdoor is een ongelijkheid ontstaan tussen de buitensportverenigingen. Het is de wens van de clubs, de Groninger Sportkoepel en de gemeente, om de ongelijkheid tussen vergoedingen en de onduidelijk van eigendomssituaties recht te trekken en een Gelijk Speelveld creëren.

Het Gelijk Speelveld bestaat uit twee onderdelen: namelijk vergoedingen en eigendom. De gevolgen van het Gelijk Speelveld zijn voor verenigingen verschillend. Sommige verenigingen gaan door de afschaffing van bestaande regelingen en de invoering van de twee nieuwe er financieel op vooruit, andere verenigingen gaan er (fors) op achteruit.

Haren en Ten Boer

In mei 2021 zijn we gestart met informatie bijeenkomsten in Haren en Ten Boer. Vervolgens hebben het project opgestart voor deze buitensportclubs. Het project in Ten Boer hebben we voor de zomer van 2022 afgerond. Zie in onderstaande video hoe we dat op ludieke wijze hebben gedaan.


Afsluiting Stad Groningen

Het project voor de verenigingen uit de voormalige gemeente Groningen is eind 2021 symbolisch afgerond. Zie in onderstaande video hoe we dat op ludieke wijze hebben gedaan.

Verenigingsondersteuning

De gemeente is er zich van bewust dat de consequenties van het Gelijk Speelveld ingrijpend kunnen zijn. Aan verenigingen waarbij het Gelijk Speelveld een grote financiële impact heeft, biedt de gemeente verenigingsondersteuning. De sportclubs kunnen via een informatievraag ingroeimodel eenvoudig onderzoeken of zij nú en op langere termijn kunnen voldoen aan hun verplichtingen. Bijvoorbeeld bij huur of recht van opstal. Daarnaast bieden de sportbonden en Huis voor de Sport Groningen hun hulp voor dit traject.

Overleg Sportkoepel Groningen

De Groninger Sportkoepel is nauw betrokken bij het project. De Groninger Sportkoepel vertegenwoordigt een groot deel van de Groninger sportclubs en behartigt de gezamenlijke belangen van de clubs die vallen onder het Gelijk Speelveld. De gemeente is nog in gesprek met de Sportkoepel over een aantal onderwerpen.

Contact

Wij zijn als gemeente in gesprek met de sportclubs die vallen onder het Gelijk Speelveld, maar wil je desondanks meer weten over het project en wat dat voor jouw sport of sportclub betekent? Neem dan contact op met de afdeling Sport050 van de Gemeente Groningen via . Of kijk bij de lijst met documenten die je hieronder kunt downloaden.

Downloads

Grafische weergave Gelijk Speelveld
Recht van opstal - vraag en antwoord
Folder Gelijk Speelveld 17-10-2017
Folder Gelijk Speelveld 28-05-2019
Presentatie Haren en Ten Boer 2021