Sport050
Nieuws
De aanleg skatepark en mountainbikepark is gestart

Aanleg skatepark en mountainbikepark gestart

Het heeft letterlijk heel wat voeten in aarde gehad. Maar sinds maart wordt er hard gewerkt aan twee nieuwe en bijzondere sportplekken in Groningen. In het Stadspark is de aanleg gestart van het langverwachte Skatepark. En bij Meerstad verrijst het nieuwe Mountainbike Skillspark. Beide locaties worden in de zomer van 2023 geopend. 

Het Skatepark wordt aangelegd op een centrale plek in het Stadspark. Tegenover de drafbaan aan de Concourslaan. Op een deel van het parkeerterrein wordt een groot en uitdagend skatepark gerealiseerd met diverse obstakels, zoals curbs, ledges en rails.

OPENING
De planning is dat de eerste fase begin juni is afgerond. In die periode wordt het Skatepark ook geopend. Iedereen die wil skaten,
inlinen, steppen of BMX-en kan er dan gratis gebruik van maken. De start van de tweede fase is nog niet bekend. Eerst moet de mobiliteitsvisie voor het Stadspark worden afgerond. Het Stadspark kent namelijk veel gebruikers. Het is de wens om voor fase 2 te kijken of meerdere Urban Sports een plek kunnen krijgen.

IN GOED OVERLEG
Skatepark Stadspark wordt dé centrale plek voor skatend Groningen. Voor de inrichting is veelvuldig overleg gevoerd, weet Ezra Schrijver, beleidsadviseur van de gemeente Groningen. “Samen met de gebruikers hebben we allerlei elementen  bedacht om aan te sluiten bij de behoeften van de doelgroep.” De gemeente Groningen en initiatiefgroep Rollend Groningen werken binnen dit project nauw samen. Rollend Groningen is een organisatie die de belangen behartigt van zowel de skaters als de inliners,
BMX-ers en steppers. “Zij hebben zich jarenlang sterk gemaakt voor een skatepark. Zij denken niet alleen mee binnen dit project, maar
ook voor kleinere skateparken in de wijken.”

URBAN SPORTS
Met de realisatie van het Skatepark zet de gemeente Groningen een grote stap om een aantal Urban Sports beter te faciliteren. Urban
Sports is een verzamelnaam voor sporten die hoofdzakelijk op straat worden beoefend en waar ook lifestyle hiervan zijn skaten en BMX. Maar ook bijvoorbeeld freerunning, breakdance en mountainboarden. Uniek hierbij is dat het niet alleen om sport gaat, maar ook om een manier van leven. Ongeacht leeftijd, achtergrond, etniciteit en inkomen stimuleert Urban Sports ontmoeting en verbinding. “Het is al jaren een landelijke trend die ook in Groningen duidelijk merkbaar is,” zegt Ezra Schrijver. “We gaan hier als gemeente Groningen de komende jaren nog meer op inzetten.” 

NETWERK
Een volgende stap hierin is eind maart gezet met de bekrachtiging van het Urban Sports Netwerk. Daarbij heeft de gemeente samen
met kartrekkers vanuit diverse Urban Sports in kaart gebracht wat de wensen en behoeften zijn. De komende maanden worden deze
ideeën verder uitgewerkt tot de Urban Sports Agenda. Door het gezamenlijk opstellen van concrete actiepunten en activiteiten te organiseren, is het doel om Groningen nog beter op de kaart te zetten als dé Urban Sports City van het Noorden. Schrijver: “Vanuit die samenwerking gaan we inzetten op nog meer projecten en sportvoorzieningen in de openbare ruimte. Zo wordt er ook nagedacht om een outdoor freerunningparcours te realiseren. En ook daar wordt de doelgroep natuurlijk nauw bij betrokken. Op die manier krijg je
de beste opzet. De eindgebruiker moet centraal staan. Dit proberen we gezamenlijk zo goed mogelijk in te richten.” 

MOUNTAINBIKE SKILLSPARK
Een ander groot project dat in de steigers staat, is het nieuwe Mountainbike Skillspark bij Meerstad. Dit park wordt aangelegd tussen
de Driebondsweg en de Meerstadlaan, vlakbij P+R Meerstad. Het Mountainbike Skillspark Meerstad wordt een uitdagend
parcours met hoogteverschillen, haarspeldbochten en andere obstakels. Op 10 maart is de aftrap gegeven en inmiddels zijn de grondwerkzaamheden gestart. In juni begint de parcoursbouwer met de inrichting van de baan. Als het weer een beetje meewerkt, kan het Skillspark  aan het einde van de zomer in gebruik worden genomen.

skate en mountainbikepark