Sport050
Nieuws
Campagnemaand voor de vrijwilliger begonnen

Mensen maken Groningen, een ode aan vrijwillige inzet

De maand november staat Groningen in het teken van de vrijwilliger. Een blijk van waardering, want iedere vrijwilliger verdient het om in het zonnetje gezet te worden. De campagne wordt afgesloten met de Nationale Dag van de Vrijwilliger op 7 december.

‘Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde in onze maatschappij’, weet ook wethouder Inge Jongman (Sociale basis) ‘We hebben met elkaar goud in handen. We moeten onze vrijwilligers op handen dragen. Daarom is het ook zo belangrijk dat we vrijwillige inzet stimuleren, waarderen en waar mogelijk ondersteunen.’

De campagne is bedoeld om vrijwilligers te bedanken voor hun inzet, maar ook om nieuwe vrijwilligers te werven. Er is namelijk een groot tekort aan vrijwilligers. De verwachting is dat het probleem groter wordt omdat de vraag naar vrijwillige inzet groter wordt.

Een belangrijke oorzaak is de dubbele vergrijzing. Er komen meer ouderen bij en ouderen worden steeds ouder en wonen langer zelfstandig. Ook de tekorten op de arbeidsmarkt en de groeiende wachtlijsten in de zorg spelen een rol. En vrijwilligers zoeken anders dan in het verleden, naar kortdurende planbare activiteiten zonder langdurige binding aan een organisatie.

Hoe bereiken we meer inwoners die zich vrijwillig willen inzetten? Een vraag die als een rode draad door de nieuwe nota vrijwillige inzet 2023-2026 van de gemeente Groningen loopt.

Want vrijwillige inzet is essentieel voor een sterke sociale basis. Wethouder Inge Jongman: “We willen meer mensen overhalen om hun steentje bij te dragen, want samen maken we Groningen. Een gemeente waar we omkijken naar elkaar, en waar vrijwillige inzet hoog in aanzien staat.”

De campagne is een initiatief van de provincie Groningen en de gemeente Groningen, in samenwerking met o.a. Humanitas, Link050, Stichting Present en Groninger Dorpen. Voor meer informatie kijk op de website van Vrijwilligers Groningen.

Sportvrijwilliger