Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Georganiseerd sporten

bijgewerkt: 15 mei 2020 12.00 uur

Vanaf 29 april mogen jeugd en jongeren tot en met 18 jaar weer buitensporten met een aantal regels. Vanaf 11 mei mogen volwassenen ook georganiseerd buiten sporten.  We willen dit stimuleren en mogelijk maken. Sport050 van de gemeente Groningen heeft de leiding hierin. Op deze pagina vind je deze regels. Deze regels veranderen steeds, dus houdt deze pagina van Sport050 goed in de gaten: hier staat alle actuele informatie.  

Wat doet Sport050/gemeente Groningen

 • Sport050 coördineert de georganiseerde sport op de sportparken, in de zwembaden, in de openbare ruimte en op privé terreinen.
 • Sport050 geeft de regels voor sporten aan en zorgt dat deze binnen de landelijke regels en de regels van de veiligheidsregio Noord gelden.
 • Sport050 ontvangt alle meldingen en vragen over georganiseerde sport op de sportparken, openbare ruimte en eigen terreinen van verenigingen (binnen en buitensport), onderwijs, Bslim en georganiseerde sportinitiatieven van andere (commerciële) partijen. Sport050 geeft akkoord voor de ontvangen meldingen als de melding volgens de regels is ingeleverd.
 • De gemeente wil het sporten vooral stimuleren en faciliteren. Als het nodig is mogen Sport050, de BOA’s of politie een sportactiviteit stoppen. Sport050 en de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van stadstoezicht controleren via een steekproef of iedereen zich aan de regels houdt. De verantwoordelijkheid van het volgen en controleren van de regels ligt bij de organisator.

Voorwaarden voor georganiseerd buiten sporten

 • De activiteit mag alleen buiten met een begeleider/trainer. Uitzondering hierop is 18+, 
 • Er is geen maximum voor hoe groot de groep mag zijn. Je moet de jeugd nog wel voldoende aandacht geven. 
 • Kinderen tot en met 12 hoeven geen afstand te nemen van elkaar
 • Jongeren tot en met 18 moeten en 18+  minimaal 1,5 meter afstand nemen.
 • Je kunt de kantine en douches niet gebruiken. 
 • De EHBO middelen en eventueel AED kun je wel gebruiken.
 • De toiletten zijn wel open, maar zorg dat je voor het sporten thuis naar het toilet gaat en daarna je handen wast. Van de toiletten op de sportparken mag je zo weinig mogelijk gebruiken. Na gebruik maak je de deurkruk, het slot, de kraan en de wasbak schoon met een doekje voor eenmalig gebruik. 2x per dag maakt de organisator het toilet helemaal schoon.
 • Competitie / wedstrijden / toernooien mogen niet.
 • Ouders of andere volwassenen (18+) mogen niet langs de lijn kijken of op het sportpark komen.
 • De algemene regels blijven van toepassing: handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog en handen schudden. Iedereen met gezondheidsklachten blijven thuis. Bekijk ook het protocol van veilig en verantwoord sporten (linkje noc*nsf)
 • De organisator is verantwoordelijk voor:
 • zich houden aan de specifieke geldende regels van de sportbonden en de regels van de gemeente Groningen.
  * het volgen en controleren van de regels.
  * het zorgen dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren mee doen: ook niet-leden.
  * het zorgen voor een draaiboek en rooster per sportpark samen met andere organisatoren

Praktisch

 • Iedereen die een georganiseerde activiteit wil organiseren op een sportpark, in de openbare ruimte of op eigen terrein moet een meldingsformulier invullen. Via de mail ontvang je daarna een toestemming die je kunt laten zien bij controle. Er zijn 2 formulieren: één voor gebruik op een gemeentelijke sportpark en één voor de openbare ruimte of privé terreinen.
 • Wil je een buitensportactiviteit organiseren, maar weet je niet waar je het kunt doen? Neem contact op met verhuur@sport050.nl en we zoeken naar een oplossing.
 • Sport050 doet  de sportparken open voor georganiseerde buitensport voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Als binnensportverenigingen kun je ook gebruik maken van de sportparken door trainingen buiten te organiseren. De sportparken zijn zoveel mogelijk beschikbaar: zowel overdag als in de avonden en in het weekend. We waren al gestart met het onderhoud van een aantal natuurgrasvelden. Op deze velden kun je nog niet sporten. De renovatie van andere velden stellen nog even uit. Je sport dus zoveel mogelijk op kunstgrasvelden. Wil je op natuurgras sporten, neem dan contact met ons op om te kijken wat er mogelijk is.
 • We vragen om een rooster voor de sportparken. De buitensportverenigingen die normaal gebruik maken van een sportpark kunnen, zonder overleg met Sport050 vooraf, een rooster maken voor gebruik. Per sportpark vragen we ook om één aanspreekpunt naast de organisator. Zodra er andere aanvullende aanvragen binnenkomen van andere partijen, kijken we gezamenlijk naar een nieuw gezamenlijk rooster. Het kan dus betekenen dat je als buitensportvereniging uren moet aanpassen of inleveren.
  Andere partijen, die gebruik willen maken van een sportpark, kunnen dit doorgeven via hetzelfde formulier. We nemen contact met je op om af te stemmen. Als het nodig is nemen we contact op met het aanspreekpunt van het sportpark en passen we roosters aan.
 • Er moet een draaiboek per sportpark zijn. Verder op deze pagina vind je de regels voor het maken van een draaiboek. Sport050 kan om het draaiboek vragen voor controle.
 • We zijn bezig om na te denken over een goede huurprijs voor het sporten in deze bijzondere periode. We krijgen vragen van verenigingen over het vergoeden van de kosten die zij maken voor de georganiseerde buitensport. We begrijpen deze vragen goed en maar we kunnen niet een op een kosten vergoeden. Bij het besluit over hoe we binnen de gemeente omgaan met de huur en compensatie houden we rekening met de kosten die verenigingen maken voor de georganiseerde buitensport voor kinderen en jongeren. We kijken dan achteraf naar de meest geschikte oplossing voor de huur. We versturen in ieder geval tot 20 mei geen facturen in afwachting op een besluit.
 • Er is één loket voor alle vragen over georganiseerde buitensport: verhuur@sport050.nl. Meer informatie is te vinden op de website.  

Draaiboek

Per sportpark moet je gezamenlijk met alle gebruikers een draaiboek maken. Hierin komen de volgende dingen te staan. Wij kunnen om dit draaiboek vragen bij controle.

 • Rooster van de activiteiten per dag/tijd en veld
  * Korte beschrijving van alle bewegingen voor, tijdens en na de training zoals ; aankomst, vertrek, toiletbezoek. Houdt rekening met de 1,5m norm bij 12 t/m 18 jaar en 18+
 • Invulling van thuis omkleden en douchen.
 • Toegang tot het park (inclusief openen en sluiten)
 • Aandacht voor de algemene richtlijnen: gebruik de tips van de regels van de NOC*NSF

Voorwaarden zwembaden

Zwemvereningen mogen weer activiteiten in het zwembad organiseren vanaf 18 mei op de uren die ze eerder ook gebruikten. Wij volgen het protocol “Verantwoord Zwemmen” en de richtlijn “Veilig Zwemmen in Corona tijd”. Daarnaast kun je meer vinden in ons informatiepakket "plan van aanpak heropening voor huurder" over hoe je dit moet gaan doen.  De aanvraag met het plan van aanpak kun je sturen naar verhuur@sport050.nl