Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Georganiseerd sporten

*Laatst bijgewerkt: 2 juli 14.10 uur

Iedereen mag weer binnen en buiten sporten en ook de zwembaden zijn weer open. We willen dit stimuleren en mogelijk maken. Maar we moeten er samen met de organisaties wel voor zorgen dat dit op een veilige manier kan. Op deze pagina vind je de regels voor het georganiseerd binnen sporten, buiten sporten op sportparken, openbare buiten sportplekken en in de zwembaden. Deze regels veranderen steeds, dus houdt deze pagina van Sport050 goed in de gaten: hier staat alle actuele informatie.

Wat doet Sport050/gemeente Groningen?

 • Sport050 geeft de regels voor sporten aan en zorgt dat deze binnen de landelijke regels en de regels van de Veiligheidsregio Groningen gelden.
 • De gemeente wil het sporten vooral stimuleren en faciliteren. Als het nodig is mogen Sport050, de BOA’s of politie een sportactiviteit stoppen. Sport050 en de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van Stadstoezicht controleren via een steekproef of iedereen zich aan de regels houdt. De verantwoordelijkheid van het volgen en controleren van de regels ligt bij de organisator.
 • De organisator of sportclub is verantwoordelijk voor de communicatie richting haar leden en kan besluiten om bijvoorbeeld de regels op een later moment in te laten gaan.

Voorwaarden georganiseerd binnen sporten

 • Normaal spelcontact mag tijdens het sporten en trainen. Dit geldt voor alle leeftijden. Het is wel belangrijk dat deelnemers boven de 18 jaar voor en na het sporten 1,5 meter afstand houden in de kleedkamers, naar het veld lopen of in de kantine.
 • Het organiseren van oefenwedstrijden en competities mag weer.
 • De organisator van de sportactiviteit is zelf verantwoordelijk voor het veilig sporten.
 • Je hoeft je als gebouweigenaar of sportschool niet vooraf te melden bij Sport050 dat je open gaat.
 • Sportruimte in binnensportaccommodaties van Sport050 moet  je vooraf bij Sport050 aanvragen via: verhuur@sport050.nl.
 • We zorgen bij het inboeken van sportgebruik dat er een halfuur speling tussen de reserveringen zit zodat groepen elkaar niet passeren in de accommodatie.
 • Sporters bij voorkeur thuis omkleden en douchen. Mocht er wel gedoucht worden, dan rekening houden dat je een kwartier na tijd de accommodatie moet hebben verlaten.
 • De aanvraag is pas definitief als je van Sport050 een bevestiging hebt gekregen.
 • De normale tarieven gelden.
 • Sport050 organiseert de schoonmaak. Normaal maken we 1 keer per dag de binnensport accommodaties schoon. Als er veel gebruik is, gaan we dit 2 keer per dag doen.
 • Sport050 volgt de richtlijnen van het RIVM, NOC*NSF en VSG met betrekking tot ventilatie van de sportruimte en kleedkamers.
 • Ter voorbereiding op het openen van de binnensport per 1 juli 2020 heeft Vereniging Sport en Gemeenten samen met NOC*NSF het Protocol verantwoord sporten aangepast. Om sportorganisaties en eigenaren (waaronder Sport050) voor te bereiden op het open gaan,  is er een handreiking opgesteld. 
 • Het is en blijft belangrijk dat je de hygiënevoorschriften en de basisregels van het RIVM volgt. De verantwoordelijkheid van naleving van de regels ligt bij de sportclubs.

Beschikbare binnensport accommodaties Sport050
Een aantal gemeentelijke binnensport accommodaties kunnen weer open. Maar niet alle zijn ook beschikbaar in de zomervakantie. Dat komt o.a. door renovatie- en onderhoudswerkzaamheden die juist in de zomervakantie worden uitgevoerd. We kiezen ervoor om een aantal binnensport accommodaties vanaf 6 juli beschikbaar te stellen voor gebruik en niet vanaf 1 juli. De reden is dat het verwerken van de aanvragen en het regelen van de  schoonmaak tijd kost.

We hebben besloten om naast Sportcentrum Kardinge en Sportcentrum Europapark, een aantal andere sportlocaties te openen. Deze keuze hebben we gemaakt met de informatie uit meting over de wens van vaste gebruikers. Hieronder een overzicht van de beschikbare binnensport accommodaties van 6 juli t/m 16 augustus.

Praktisch

 • In Sportcentrum Kardinge en Sportcentrum Europapark is er altijd een beheerder aanwezig op het moment dat je een ruimte huurt.
 • In de gymzalen en Sportzaal de Bam is geen beheerder aanwezig.
 • Voor de gymzalen en Sportzaal de Bam heb je een sleutel nodig. Deze kun je alleen op werkdagen ophalen bij de balie van Sportcentrum Kardinge.
 • Op de momenten van gebruik moet je als huurder zelf een Corona verantwoordelijke aanwijzen. Dat kan ook de trainer of begeleider zijn.
 • Horeca en sportkantines mogen ook weer open. De horeca in Sportcentrum Kardinge is al open. Op dit moment weten we nog niet of de horeca in Sportcentrum Europapark vanaf 6 juli open is en hoe dit gaat. De horeca ondernemers zijn zelf verantwoordelijk. Voor de overige zalen geldt dit niet, want daar is geen horeca of kantine.
 • Er is één loket voor alle vragen over georganiseerde binnensport: verhuur@sport050.nl.

Voorwaarden georganiseerd buiten sporten

 • De activiteit mag alleen buiten met een begeleider/trainer. 
 • Er is geen maximum voor hoe groot de groep mag zijn. Je moet de groep nog wel voldoende aandacht kunnen geven. 
 • Normaal spelcontact mag tijdens het sporten en trainen. Dit geldt voor alle leeftijden. Het is wel belangrijk dat deelnemers boven de 18 jaar voor en na het sporten 1,5 meter afstand houden in de kleedkamers, naar het veld lopen of in de kantine.
 • Vanaf 15 juni mag je de kleedkamers, toiletten en douches weer gebruiken.
 • Kantines en terrassen mogen, 1 juli weer open. De sportkantines moeten de regels van het horecaprotocol volgen en al het personeel, ook vrijwilligers moeten het protocol kennen. Binnen in de kantine is zitten verplicht en natuurlijk geldt hier ook 1,5 meter afstand.
 • De EHBO middelen en eventueel AED kun je wel gebruiken.
 • De toiletten zijn wel open, maar zorg dat je voor het sporten thuis naar het toilet gaat en daarna je handen wast. Van de toiletten op de sportparken mag je zo weinig mogelijk gebruiken. Na gebruik maak je de deurkruk, het slot, de kraan en de wasbak schoon met een doekje voor eenmalig gebruik. 2x per dag maakt de organisator het toilet helemaal schoon.
 • Competitie / wedstrijden / toernooien mogen.
 • Ouders mogen weer langs de lijn, clubs bepalen zelf hoe ze dit doen.
 • De algemene regels blijven van toepassing: handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog en handen schudden. Iedereen met gezondheidsklachten blijven thuis. Bekijk ook het protocol van veilig en verantwoord sporten 
 • De organisator is verantwoordelijk voor:
  * het zich houden aan de specifieke geldende regels van de sportbonden en de regels van de gemeente Groningen.
  * het volgen en controleren van de regels.
  * het zorgen dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren mee doen: ook niet-leden.
  * het zorgen voor een rooster per sportpark samen met andere organisatoren

Praktisch

 • Iedereen die een georganiseerde activiteit wil organiseren op een sportpark, in de openbare ruimte of op eigen terrein moet dit zelf goed organiseren en zich houden aan de regels. Je hoeft de activiteit niet meer vooraf te melden bij Sport050.
 • Wil je een buitensportactiviteit organiseren, maar weet je niet waar je het kunt doen? Neem contact op met verhuur@sport050.nl en we zoeken naar een oplossing.
 • Het proces van aanvragen van sportparken loopt weer zoals gebruikelijk voor Corona.
 • Er is één loket voor alle vragen over georganiseerde buitensport: verhuur@sport050.nl.

Voorwaarden georganiseerd zwemmen

Zwemvereningen mogen weer activiteiten in het zwembad organiseren vanaf 18 mei op de uren die ze eerder ook gebruikten. Wij volgen het protocol “Verantwoord Zwemmen” en de richtlijn “Veilig Zwemmen in Corona tijd”. Daarnaast kun je meer vinden in ons informatiepakket "plan van aanpak heropening voor huurder" over hoe je dit moet gaan doen.  De aanvraag met het plan van aanpak kun je sturen naar verhuur@sport050.nl