Naar boven
Sport050 logo

Hèt platform voor bewegend Groningen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Georganiseerd sporten

Laatst bijgewerkt: 18 september 12.45 uur

Op deze pagina vind je de regels voor het georganiseerd binnen sporten, buiten sporten op sportparken, openbare buiten sportplekken en in de zwembaden. Deze regels veranderen regelmatig, dus houd deze pagina goed in de gaten: hier vindt je de actuele informatie.

Wie doet wat

 • Sport050 geeft aan wat de regels voor sporten zijn en zorgt dat deze regels in overeenstemming zijn met de landelijke regels en de regels van de Veiligheidsregio Groningen. Lees ook de Noodverordening (versie 21 augustus). 
 • De gemeente wil het sporten vooral stimuleren en faciliteren. Als het nodig is mogen Sport050, de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) of politie een sportactiviteit stoppen. Sport050 en de  BOA’s van Stadstoezicht kunnen via een steekproef controleren of iedereen zich aan de regels houdt. De verantwoordelijkheid van het volgen en controleren van de regels ligt bij de organisator.
 • De organisator of sportclub is verantwoordelijk voor de communicatie richting haar leden en kan besluiten om bijvoorbeeld de regels (bij versoepelingen) op een later moment in te laten gaan.

Algemene regels voor alle sporten binnen en buiten.

Deze regels gelden naast de algemene regels.

 • De algemene regels gelden: handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog en niet handen schudden. Iedereen met gezondheidsklachten blijft thuis. Bij erge klachten of aangetoond coronavirus bij een gezinslid, blijf je ook thuis. Bekijk ook het protocol van veilig en verantwoord sporten. 
 • Trainingen, wedstrijden en competities mogen weer.
 • Normaal spelcontact mag tijdens het sporten en trainen. Dit geldt voor alle leeftijden. Voor of na het trainen (in kleedkamers, naar het veld of de zaal lopen en in de kantine) moeten volwassenen 1,5 meter afstand houden.
 • De organisator of sportclub is verantwoordelijk voor:
  * het zich houden aan de specifieke geldende regels van de sportbonden en de algemene regels van de gemeente Groningen.
  * het volgen en controleren van de regels.
  * het regelen van algemene coronaverantwoordelijke en een corona coördinator op locatie
  * communicatie naar leden.
 • We doen een dringende oproep aan sporters om thuis om te kleden en te douchen. Wil je wel douchen, dan moet de dit kort gedaan worden om de kleedkamer zo snel mogelijk te verlaten. Er mogen een maximaal aantal sporters in de kleedkamers, afhankelijk van de grootte. Wacht tot de groep voor je uit de kleedkamer is en houd de kleedkamers niet onnodig bezet met teambesprekingen e.d.
 • Ga ook zo veel mogelijk thuis naar het toilet.
 • Houd rekening met andere gebruikers en organisatoren in het gebouw of op het sportpark. Vooral in de kleedkamers en in verkeersruimten, zoals gangen en de hal. In gymzalen, sportzalen en dojo's is de bewegingsruimte soms beperkt. 
 • Kantines en terrassen mogen open. De sportkantines moeten de regels van het horecaprotocol volgen en al het personeel, ook vrijwilligers moeten het protocol kennen. Per 10 augustus gelden er strengere regels voor de horeca. Horecaondernemers, dus ook sportclubs, zijn verplicht hun gasten en leden te vragen om zich te registreren voor bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Daarnaast is het in de sportkantine, in het clubhuis en op het terras verplicht om te zitten. 
 • EHBO middelen en AED mag je gebruiken. Lees hier de richtlijnen over het verlenen van EHBO en het coronavirus

Specifieke regels georganiseerd binnen sporten

De organisator of sportclub wijst een algemene coronaverantwoordelijke aan en een corona coördinator op locatie. De corona coördinator ziet op de momenten van gebruik in de accommodatie toe op het volgen van de regels en is (zichtbaar) aanspreekpunt voor leden, bezoekende teams en de beheerder. In sporthallen en sportcentra zien beheerders ook toe op het volgen van de regels. In de (meeste) gymzalen is geen beheerder aanwezig.

Hygiëne/schoonmaak

 • Sport050 regelt de schoonmaak van de sport accommodaties. Bijna altijd maken we 2 keer per dag de binnensport accommodaties schoon, afhankelijk van het gebruik. .
 • De organisator of sportclub moet zelf de schoonmaak van sportmaterialen regelen als de sportbond specifieke hygiëne regels heeft.
 • Alleen in sporthallen en sportcentra staan zuilen bij de hoofdentree om de handen te desinfecteren en zijn er speciale aangegeven looproutes door het gebouw. Dat regelt Sport050. Organisatoren moeten leden controleren op gebruik van de desinfectie en looproutes..
 • We adviseren organisatoren in gymzalen, sportzalen en dojo’s (die geen onderdeel zijn van een sporthal of sportcentrum) om zelf te zorgen voor desinfecteermiddelen.
 • Niet in alle binnensport accommodaties zijn papieren handdoeken aanwezig in de kleedkamers.

Ventilatie

 • Sport050 volgt de richtlijnen van het RIVM, NOC*NSF en VSG met betrekking tot ventilatie van de sportruimte en kleedkamers. Uitgangspunt lijkt op dit moment: Hoe meer ventileren hoe beter.
 • Iedere accommodatie heeft een andere inrichten en daarom verschillende mogelijkheden. Er zijn 2 verschillende soorten; mechanisch en natuurlijke ventilatie. Wij adviseren natuurlijk, als dat kan.
 • De mechanische ventilatie die in een aantal binnensport accommodaties is, voldoet aan de wettelijke eisen. Wij zorgen ervoor dat de hoeveelheid toegevoegde buitenlucht wordt gemaximaliseerd. We adviseren, als het kan ook de natuurlijke ventilatie erbij te gebruiken.
 • De natuurlijke ventilatie doe je door deuren naar kleedkamers en (aanwezige) ramen open te zetten (en mogelijk andere doorgangen). Ook de nooddeuren mag je vanaf nu hiervoor gebruiken.
 • Beheerders van binnensport accommodaties (in alle sporthallen), zorgen voor de mechanische ventilatie. Overleg met de beheerder de mogelijkheden voor natuurlijke ventilatie.
 • We hebben voor organisatoren een ventilatieoverzicht gemaakt waarin je de mogelijkheden voor ventilatie kunt zien. De sportzalen die in eigendom van een onderwijsinstelling (Openbaar Onderwijs Groningen) zijn, staan niet op de lijst.
 • In de gymzalen van Openbaar Onderwijs Groningen is de recirculatie uitgeschakeld. Hieronder de ventilatiemogelijkheden in deze gymzalen.
 • Gymzaal Adriaan van Ostadestraat -> natuurlijke ventilatie, Gymzalen Kamerlingh Onnes zaal 1, 2 en 3 -> natuurlijke aanvoer en mechanische afvoer. Daarnaast natuurlijke ventilatie mogelijk via roosters in buitengevel, Gymzaal Kapteynlaan -> dakventilator, Gymzaal Kruitgracht -> natuurlijke ventilatie, Gymzalen Melisseweg zaal 1 en 2 -> mechanische afzuiging, Gymzaal Nieuwe Sint Jansstraat -> mechanische afzuiging, Gymzaal Sweelincklaan -> natuurlijke ventilatie.
 • In de winterperiode zijn de buitentemperaturen lager, waardoor de temperatuur in de zalen ook lager zullen zijn. Wij zullen de situatie dan opnieuw bekijken en de organisatoren en sportclubs informeren.

Praktische tips

 • We adviseren organisatoren in gymzalen om met elkaar af te stemmen hoe de routing en het kleedkamergebruik het veiligst kan worden georganiseerd. 
 • We adviseren organisatoren om ouders buiten het gebouw te laten wachten totdat de kinderen bij de ingang worden opgehaald en gebracht door de trainer.
 • Sport050 heeft in alle binnensportaccommodaties posters en stickers aangebracht met de regels.
 • Sport050 zorgt in sporthallen voor stickers/posters met het maximaal aantal personen per kleedkamer.
 • Publiek op de tribune is toegestaan, zo lang je 1,5 meter afstand houdt.
 • We plannen geen extra tijd tussen de verschillende gebruikers in verband met het volle rooster voor de binnensportaccommodaties.
 • De accommodatiebeheerders van Sport050 komen regelmatig langs om te kijken en te overleggen met de organisator.
 • In Sportcentrum Kardinge, Sportcentrum Europapark en in de sporthallen is er altijd een (kantine)beheerder aanwezig op het moment dat je een ruimte huurt.
 • In de gymzalen en dojo’s, die geen onderdeel zijn van een groter sportcomplex, is geen beheerder aanwezig.
 • In verband met drukte in Sportcentrum Kardinge, vragen we ouders om hun kinderen af te zetten bij de hoofdingang. De begeleiders halen de kinderen op en begeleiden ze naar de sportzaal. Ophalen gebeurt ook weer bij de hoofdingang. In de hal van Kardinge zijn door middel van stickers op de vloer routes aangebracht. Bekijk hoe het verkeersplan er uitziet op de pagina veilig sporten in Kardinge

Specifieke regels georganiseerd buiten sporten

Deze regels gelden naast de algemene regels.

 • Per sportpark moet er een rooster zijn van alle organisatoren samen.
 • Van de toiletten op de sportparken mag zo weinig mogelijk gebruik gemaakt worden. Na gebruik maak je de deurkruk, het slot, de kraan en de wasbak schoon met een doekje voor eenmalig gebruik. 2x per dag maakt de organisator het toilet helemaal schoon.
 • Ouders en publiek mogen langs de lijn kijken, clubs bepalen zelf hoe ze dit doen.
 • De aanwezigheid van meer dan 250 personen op een sportpark wordt niet gezien als een samenkomst waarvoor geregistreerd moet worden. Registratie geldt wel voor de eet- en drinkgelegenheden op het sportpark zoals de kantines. Zie de algemene regels over gebruik kantines en terrassen.

Specifieke regels georganiseerd sporten zwembaden

Specifiek regels georganiseerd sporten ijsbanen

 • Voor de ijsbaan gebruikers van Sportcentrum Kardinge hebben we een protocol gemaakt met de regels specifiek voor de ijsbanen.
 • Het plan van aanpak stuur je mee met je aanvraag.

Aanvraag gebruik sportaccommodatie

 • Er is één loket (verhuur@sport050.nl.) voor alle vragen over georganiseerde sporten. Wil je bijvoorbeeld een accommodatie huren of weet je niet hoe je een buitensportactiviteit moet organiseren.
 • Activiteiten in de openbare ruimte of op eigen terrein hoef je niet te melden. 
 • Het proces van aanvragen van accommodaties loopt weer zoals gebruikelijk was voor corona. Bepaalde groepen hebben voorrang op andere.
 • Voor de gymzalen en dojo’s heb je een sleutel nodig. Deze kun je alleen op werkdagen ophalen bij de balie van Sportcentrum Kardinge.