Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Groningen gaat over op kunstgrasvelden zonder korrels

Groningen gaat over op kunstgrasvelden zonder korrels

Voor de zomer werd bekend dat er sprake is van milieurisico’s bij het gebruik van SBR rubbergranulaat in kunstgrasvelden. Er zijn geen gezondheidsrisico’s voor mensen en er is geen reden om acuut alle velden te vervangen. De uitkomsten van de milieuonderzoeken geven wel reden tot het nemen van maatregelen bij het regulier vervangen van kunstgrasvelden.

7 kunstgrasvelden
In 2019 staan er in de gemeente Groningen om sporttechnische redenen 7 kunstgrasvelden op de planning om vervangen te worden. De Gemeenteraad heeft besloten om bij deze 7 velden een non-infill toplaag toe te passen. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar alternatieven voor SBR rubbergranulaat. Hierbij is gekeken naar milieu en gezondheid, sporttechnische kwaliteiten en prijs. Non-infill is daarbij als beste alternatief naar voren gekomen. Deze toplaag bevat – zoals de naam al zegt – geen infill / korrels. Aangezien er geen infill nodig is, is er geen sprake van verspreiding van korrels en vindt ook geen uitloog plaats. De technische bespeelbaarheid is bovendien na onderzoek goed bevonden door de KNVB en de ISA (keurmerkinstituut).

Bij het vervangen van de kunstgrasvelden worden de korrels uit de omgeving opgeruimd en wordt de sporttechnische onderlaag bij 2 sportvelden vervangen. In deze 2 onderlagen zit namelijk rubber verwerkt. Bij de overige 5 velden is dit niet het geval en hoeft deze laag niet vervangen te worden.

De verenigingen die spelen op een van deze 7 kunstgrasvelden, hebben inmiddels ook al een kunstgrasveld met een non-infill toplaag bezocht.

Contact
Vereniging Sport en Gemeenten heeft op haar website een dossier over kunstgrasvelden aangelegd. Ook op het platform Sport050 staat meer informatie.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Sport050, via info@sport050.nl.