Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Nieuwe campagne wil een brug slaan tussen rokers en niet-roker

Nieuwe campagne wil een brug slaan  tussen rokers en niet-roker

Het regionale netwerk Rookvrij Opgroeien in Groningen initieert een campagne met als doel om de groeiende kloof tussen niet-rokers en rokers te verminderen. In de campagne ‘Aarzelniet.nl’ worden zowel rokers als niet-rokers aan het woord gelaten. Het idee hierachter is dat beide doelgroepen meer begrip voor elkaar krijgen, wat de basis vormt voor een dialoog. Hiermee wordt een andere aanpak gekozen dan in de traditionele anti-rook campagnes waar alleen de negatieve gevolgen van het roken worden belicht of waarin wordt gestimuleerd om te stoppen met roken.

Regionaal netwerk
Ruim 100 organisaties in de provincie Groningen (zie www.aarzelniet.nl) zijn aangesloten bij het regionale netwerk dat samenwerkt om een situatie te creëren waarin kinderen in de provincie rookvrij kunnen opgroeien. Dit regionale netwerk, waaronder Sport050, heeft op initiatief van GGD Groningen samen met rokers en niet-rokers de campagne ‘Aarzelniet.nl’ ontwikkeld. In deze campagne worden mensen die roken en mensen die niet roken aan het woord gelaten. Het idee hierachter is dat beide doelgroepen meer begrip voor elkaar krijgen en het gesprek met elkaar aan kunnen gaan.

Aanleiding
Het aantal rokers in onze samenleving daalt steeds verder sinds de beweging van de Rookvrije Generatie. Er lijkt een kloof te ontstaan tussen rokers en niet-rokers, waarbij rokers zich toenemend een ‘paria’ voelen. Ze zien anti-rookmaatregelen geregeld als betutteling en als ongewenste bemoeizucht. Niet-rokers krijgen last van het rookgedrag, zeker in de buurt van hun kinderen. Zowel rokers als niet-rokers, zo blijkt uit een peiling, vinden het lastig om hierover met een ander in gesprek te gaan, terwijl de dialoog dé oplossing is om samen kinderen te beschermen tegen het roken. Als je niet aarzelt om te zeggen wat je denkt en voelt en anderen durft te vragen of hulp aan wil bieden dan pas kunnen we toewerken naar een rookvrije omgeving voor kinderen.

Over de campagne
In de campagne ‘Aarzelniet.nl’ wordt de focus gelegd op wederzijds begrip en het gemeenschappelijke doel, namelijk dat je je omgeving en zeker kinderen niet wilt laten (mee)roken. Zowel de rokers als de niet-rokers zijn hiermee gebaat. De campagne wil hiermee een brug slaan tussen rokers en niet-rokers.

De campagne wordt vormgegeven door situaties te schetsen waarbij beide partijen zich in een typische ongemakkelijke rokers/niet rokers situatie bevinden. Daarbij worden de beweegredenen en gedachten van beide groepen duidelijk gemaakt. Zo worden beide perspectieven duidelijk. De onderliggende gedachte is: begrijp jij mij, dan begrijp ik jou. Dát vormt de basis voor een gesprek.

Ondersteuning
Verslavingsarts Robert van de Graaf van Verslavingszorg Noord Nederland is nauw betrokken bij de campagne. Hij onderstreept het feit dat elkaars beweegredenen begrijpen de basis is voor een gesprek dat ergens toe leidt. Robert van de Graaf: “Ik ondersteun deze campagne volledig. Juist door niet met het corrigerende vingertje te wijzen maar met elkaar het gesprek aan te gaan, hoop ik dat er meer begrip voor elkaar komt. We hebben met elkaar een gemeenschappelijk doel, namelijk dat jonge kinderen niet gaan roken. Dit lukt alleen als we hierin samenwerken en dat kan alleen vanuit respect en begrip voor elkaar, vanuit dialoog.”

Rookvrije Sport
Zien roken, doet roken. In een rookvrije omgeving komen kinderen niet in de verleiding om te gaan roken en wordt meeroken voorkomen. Zo beschermen we kinderen en zorgen we dat zij rookvrij opgroeien. Een rookvrije sportclub draagt bij aan een Rookvrije Generatie. Steeds meer sportverenigingen worden rookvrij. Niet alleen binnen, maar ook buiten. Wil jij dit ook voor jouw sportclub? Klik hier!