Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Uitkomsten Beter en Benutten en Capaciteitsonderzoek Sportaccommodaties

Uitkomsten Beter en Benutten en Capaciteitsonderzoek Sportaccommodaties

In het sportseizoen 2019-2020 is de gemeente gestart met de pilot Beter Benutten en zijn een aantal nieuwe uitgangspunten ingevoerd bij de inroostering van de binnen- en buitensportaccommodaties. Met de pilot is geprobeerd om samen met de sportverenigingen te kijken hoe de sportaccommodaties zo optimaal mogelijk kunnen worden benut. Dit was nodig omdat sportcomplex Corpushuis werd gesloten en de nieuwe sportzaal in de Wijert nog niet gereed was. Belangrijkste conclusie uit de pilot is dat sporthallen beter worden benut en de bezetting per hal door sportverenigingen is toegenomen. Daarentegen heeft er door de sportverenigingen een minimale verschuiving plaatsgevonden naar gymzalen.

Tegelijkertijd met de pilot Beter Benutten heeft de gemeente opdracht aan Drijver & Partners gegeven om een nieuw capaciteitsonderzoek Sportaccommodaties uit te voeren. Dit onderzoek is noodzakelijk om inzicht te krijgen of de bestaande sportcapaciteit voldoende is voor de huidige en toekomstige behoefte aan sport. In het onderzoek wordt per accommodatiesoort de huidige en de toekomstige behoefte (2025, 2030 en 2035) vanuit sport in kaart gebracht en worden aanbevelingen gedaan hoe de gemeente om kan gaan met de verschillende vraagstukken. 

Het capaciteitsonderzoek Sport en de pilot Beter Benutten geven duidelijk aan dat beschikbare sportcapaciteit op verschillende terreinen krap is, met name als het gaat om sporthalcapaciteit. Hieronder vind je de collegebrief die op 1 april 2020 wordt voorgelegd aan de Raad. Daarnaast het capaciteitsonderzoek sportaccommodaties, een brief van de Sportkoepel Groningen en het advies van de Adviescommissie voor de Sport.

  1. Collegebrief uitkomsten pilot Beter Benutten en capaciteitsonderzoek sportaccommodaties
  2. Eindrapportage capaciteitsonderzoek sportaccommodaties
  3. Brief Sportkoepel aan college B&W
  4. Advies van Adviescommissie voor de Sport gemeente Groningen aan college B&W