Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Meerjarenprogramma sport en bewegen 2021-2025

Meerjarenprogramma sport en bewegen 2021-2025

De huidige coronapandemie doet ons meer dan ooit realiseren welke belangrijke rol sport en bewegen speelt in onze samenleving. Niet alleen is het gezond maar vooral de sociale ontmoeting bij de vele sportclubs wordt gemist. Afgelopen najaar werd de lange termijn sport- en beweegvisie door de gemeenteraad vastgesteld. Deze visie is nu vertaald naar een meerjarenprogramma waarmee de uitvoering vorm krijgt. Het belang van sportief kapitaal is zichtbaarder dan ooit. Maar zodra de sport weer opengaat is er ook achterstand in te halen. Daarom wil dit college met dit plan zo snel mogelijk aan de slag!

Het meerjarenprogramma geeft weer hoe we ervoor staan op het gebied van sport en bewegen en voor welke sportieve uitdagingen we staan. Op de lijst met sportiefste gemeenten van Nederland staat Groningen op de zevende plek. We werken met de vijfde sportbegroting van Nederland en zijn met 22,5 sportaccommodaties per 10.000 inwoners de enige grote stad in Nederland die boven het landelijk gemiddelde van 21,5 scoort. De wekelijkse sportdeelname en het verenigingslidmaatschap is in Groningen hoger dan in andere grote steden. En daarbij is de anders georganiseerde- en zelfgeorganiseerde sport in opkomst. Groningen beschikt over een uniek sportlandschap met een sterk verenigingsleven, met veel sportief ondernemerschap en met kennisinstellingen met veel expertise op het gebied van sport, bewegen en gezonde leefstijl. Steeds meer samenwerking tussen deze partijen zou het mogelijk moeten maken om drempels weg te nemen bij de groep inwoners die nog niet meedoet in sport en bewegen.

Van ambitie naar actie
Niet ieder kind beschikt over een sterke mate van bewegingsvaardigheid, heeft zelfvertrouwen en beschikt over een stimulerende omgeving die hem of haar aanmoedigt om in beweging te komen. Sportief kapitaal wordt ontwikkeld thuis, tijdens het buitenspelen, op de kinderopvang, op school of bij de sportclub.Er zijn helaas ook sporters die negatieve ervaringen opdoen, of die afhaken omdat hun behoefte niet meer aansluit binnen hun huidige sport. Wethouder sport Inge Jongman: ‘Met elf actielijnen in dit programma willen wij samen met alle betrokkenen in het Groninger sportlandschap bouwen aan meer sportief kapitaal en zorgen dat iedere inwoner gelijke kansen heeft om de positieve kracht van sport en bewegen te ervaren.’

Nieuwe speerpunten
De gemeente, via Sport050, heeft een belangrijke faciliterende rol als het gaat om de aanleg en beheer van sport- en beweegfaciliteiten. We richten ons op het optimaal benutten van de huidige faciliteiten, maar ook op de groei van de stad en de veranderende vraag. Ook is er steeds meer aandacht voor het sport-, speel- en beweegvriendelijk maken van de openbare ruimte. Daarnaast wordt al vele jaren het Bslim programma en regionale talentprogramma’s ondersteund om kinderen die een steuntje nodig hebben of zichzelf willen ontplooien, hiertoe mogelijkheid te bieden. Samen met de sportpraktijk wordt bekeken hoe we in Groningen nog beter drempels kunnen wegnemen bij doelgroepen die achterblijven in deelname. Er wordt ook gekeken hoe het sport- en beweegaanbod nog beter kan aansluiten op behoeften die continu in ontwikkeling zijn. ‘Wij willen er samen met alle Groningse sportorganisaties voor zorgen dat iedere inwoner een veilig, positief en inclusief sportklimaat kan ervaren, aldus wethouder Jongman.’

Herstel en toekomst
Veel sportorganisaties zitten momenteel in de overlevingsmodus. Met dit meerjarenprogramma wil het college van B&W de sport helpen goed door de huidige crisis te komen, maar tegelijk ook oog hebben voor de verandering die deze crisis teweegbrengt en wat er nodig is om een toekomstbestendig sportlandschap te ontwikkelen in Groningen. 

Het volledige meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2021-2025 is hier te lezen.