Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Scholen aan de Rummerinkhof in Haren krijgen nieuwbouw

Scholen aan de Rummerinkhof in Haren krijgen nieuwbouw

De ontwikkelingen rondom de nieuwbouw van IKC Rummerinkhof (Brinkschool samen met Stichting Kinderopvang Haren -kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang -en Sport050), is met de keuze voor de architect en het ontwerp weer een stapje dichterbij. De gemeente Groningen heeft samen met het schoolbestuur, kinderopvang en Sport050 gekozen voor het ontwerp van BDG Architecten. Het gaat hier om een schetsontwerp dat wat o.a. materiaalkeuze, kleurgebruik en inrichting van de buitenruimte in de komende maanden nog een verdere uitwerking krijgt.  Het ontwerp - inclusief het totale plan met de aanpassingen in de omgeving - zal naar verwachting begin volgend jaar ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Miljoeneninvestering
De gemeente Groningen investeert de komende jaren miljoenen euro’s om de schoolgebouwen in de gemeente een stevige kwaliteitsimpuls te geven. Ook in Haren worden verschillende scholen aangepakt. Carine Bloemhoff, wethouder onderwijs, is verheugd dat - ondanks corona - binnen de beoogde planning een belangrijke stap is gezet in de realisatie van nieuwbouw voor onderwijs in Haren. “Wat een prachtig ontwerp ligt er klaar; een genot voor leerlingen en medewerkers om hier straks van te mogen genieten”, aldus Bloemhoff.

Ontwerp
Het schetsontwerp van BDG Architecten omvat nieuwbouw voor de Brinkschool, Stichting Kinderopvang Haren en een gymzaal van Sport050. Een landschapsarchitect heeft de buitenruimte, inclusief de doorsteek tussen beide scholen, ontworpen. Opvallend element is het grote dakterras wat de buitenruimte aanzienlijk vergroot. Er is een herkenbare hoofdentree, maar daarnaast zijn er verschillende neveningangen, zodat kinderen per unit naar binnen kunnen en het gebouw flexibel te gebruiken is.

Omwonenden
In februari 2021 hebben omwonenden informatie ontvangen over de nieuwbouwplannen van zowel het IKC Rummerinkhof, als de naastgelegen Peter Petersenschool. En ook over de voorgenomen plannen rondom herinrichting van het verkeer. Deze zijn in een digitale bijeenkomst besproken en worden de komende tijd verder uitgewerkt. Het is de bedoeling om vlak na de zomervakantie een bijeenkomst te organiseren waarbij het totale plaatje rondom de nieuwbouw en de veranderingen in de woonomgeving gepresenteerd en besproken worden.

Start bouw
Na goedkeuring van de gemeenteraad volgt een traject van een Europese aanbesteding om een aannemer te selecteren. De verwachting is dat de nieuwbouw in de tweede helft van 2022 kan beginnen. De bouw neemt ca. één jaar in beslag. Als alles volgens planning verloopt, dan is eind 2023 de nieuwbouw gerealiseerd. 

Voor meer informatie kan je op deze website kijken.