Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Gemeente sluit aan bij Samenspeelnetwerk

Gemeente sluit aan bij Samenspeelnetwerk

Gemeente Groningen sluit zich aan bij het Samenspeelnetwerk. Dit heeft wethouder Inge Jongman van Sport maandag 7 maart bekendgemaakt.

Het SamenSpeelnetwerk is een landelijk initiatief vanuit Jantje Beton, het Gehandicapte Kind en vanuit het ministerie van VWS. Bij het netwerk zijn verschillende organisaties aangesloten, zoals gemeenten en kennisinstituten. Deze organisaties hebben de gezamenlijke doelstelling om samen spelen voor alle kinderen mogelijk te maken. Ook voor kinderen met een beperking

SamenSpeelBelofte
Alle organisaties uit het Samenspeelnetwerk hebben een belofte opgesteld, die bijdraagt aan de zojuist beschreven doelstelling Om de doelstelling te behalen zijn drie ambities geformuleerd:

  1. Een inclusieve speelcultuur
  2. Meer samenspeelplekken
  3. Meer en beter toegankelijke kennis over samen spelen

De gemeente Groningen wil zich in de periode 2022-2024 inzetten voor het realiseren van minimaal drie Samenspeelplekken, die als voorbeeld kunnen dienen voor de rest van de gemeente Groningen. Daarnaast zal een Groningse Samenspeelplek checklist worden gemaakt, die gebruikt kan worden bij nieuwe ontwikkelingen rondom sporten, spelen, bewegen en ontmoeten.

Bij het ontwikkelen van nieuwe Samenspeelplekken wordt een kinderpanel betrokken. Dit panel zal hoofdzakelijk bestaan uit kinderen uit de directe omgeving, aangevuld met deskundigen op het gebied inclusie en toegankelijkheid. Ook wordt de verbinding gezocht met onze kinderburgemeester, de Werkgroep Toegankelijk Groningen en de beweegcoach inclusief sport en bewegen.