Huisregels Papiermolen

Huisregels

Van harte welkom in dit zwembad. Het is de bedoeling dat al onze gasten optimaal gebruik kunnen maken van de beschikbare faciliteiten. Daarom hebben wij de volgende huisregels opgesteld.

 • Gebruikers moeten aanwijzingen van de eigenaar/beheerder en/of diens personeel altijd opvolgen;
 • Medewerkers zijn gemachtigd om abonnementshouders of houders van andere op naam gestelde toegangsbewijzen te controleren;
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet geaccepteerd;
 • Roken is niet toegestaan;
 • Gebruiken en in bezit hebben van soft- en hardddrugs is verboden;
 • Etenswaren en dranken alleen in de horecaruimte(n) nuttigen;
 • Het gebruik van glaswerk is verboden;
 • Barbecues zijn verboden;
 • Alleen in nood gebruik maken van de nooduitgangen en/of blusmiddelen;
 • Nooduitgangen moeten altijd vrij gehouden worden van obstakels;
 • Rijwielen en andere vervoermiddelen mogen de sportaccommodatie niet in, tenzij het vervoer van mindervaliden betreft;
 • Buggy’s en kinderwagens moeten alleen op de daarvoor aangewezen plaatsen komen;
 • Dieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van geleidehonden of hulphonden;
 • Gebreken en schade aan de accommodatie en/of inventaris a.u.b.  onmiddellijk melden bij de beheerder en/of eigenaar;
 • Kinderen zonder zwemdiploma moeten zwembandjes dragen. Zij hebben alleen toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder in badkleding in het bezit van een zwemdiploma;
 • In het zwembad is het dragen van zwemkleding verplicht.

Voor verenigingsgebruik geldt ook:

 • Alleen gebruiken met voldoende en deskundige leiding aanwezig;
 • De leiding ziet toe op een net gebruik van de accommodatie en controleert na afloop of alles goed is achtergelaten;Gebruikers moeten zelf zorgen voor ehbo;
 • Bij spoedhulp (bijv. gebruik AED) kunt u bellen (0) 112.

De eigenaar/beheerder van de sportaccommodatie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van lichamelijk letsel en/of verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen, veroorzaakt door derden.

Het personeel is bevoegd om personen die zich hinderlijk gedragen of niet aan onze huisregels houden de toegang tot de accommodatie te ontzeggen.

Met het betreden van deze accommodatie geeft u aan zich te houden aan de hier geldende huisregels. Voor u en onze veiligheid kan gebruik worden gemaakt van videoregistratie. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.

Spelende kinderen in het zwembad

Online kaarten kopen en meer

Ga naar mijn.sport050.nl