Sport050
Informatie
Samenspeelplek

Samenspeelplek

De gemeente Groningen heeft zich aangesloten bij het landelijke Samenspeelnetwerk en heeft de Samenspeelbelofte ondertekend. Hiermee beloven we dat we de komende jaren minimaal drie samenspeelplekken binnen de gemeente realiseren. Een samenspeelplek is een speelplek waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. Met de samenspeelbelofte willen we de inclusiviteit en toegankelijkheid van speel- en sportvoorzieningen verhogen en zichtbaar maken. Hiervoor is met onder andere de werkgroep Toegankelijkheid een checklist opgesteld voor Groningse Samenspeelplekken. Deze gebruiken we bij nieuwe ontwikkelingen rondom sporten, spelen, bewegen en ontmoeten. In de checklist is onder andere opgenomen waar een samenspeelplek op beoordeeld wordt, waarbij deze niet aan alle onderdelen hoeft te voldoen om een goede en leuke samenspeelplek te zijn.

Binnen de gemeente Groningen zijn veel sport-, beweeg- en speelplekken. Spelen is leuk en leerzaam en is voor kinderen een essentieel onderdeel van een gezonde ontwikkeling. Door van jongs af aan samen te spelen, leren kinderen met en zonder beperking dat het volstrekt vanzelfsprekend is dat iedereen gewoon mee doet. Veel speelplekken zijn echter niet altijd goed toegankelijk of ongeschikt voor kinderen met een beperking. Als gemeente vinden we het belangrijk dat alle kinderen zich welkom voelen; dat de speelplekken bereikbaar en bespeelbaar zijn voor alle kinderen. Het realiseren van samenspeelplekken hoeft niet altijd te gebeuren met grote aanpassingen, maar kan ook vaak met kleine aanpassingen; bijvoorbeeld de paden naar de speeltoestellen toe verharden, zodat kinderen in een rolstoel er ook bij kunnen komen.

Samenspeelplek