Sport050
Nieuws
Sporten vanuit Gronings perspectief

Sporten vanuit Gronings perspectief

Het Groningse normaal. Ken jij het al? Met het Gronings normaal bedoelen we dat alle sportaanbieders in de gemeente Groningen preventieve maatregelen genomen hebben om ongewenst of grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Ook weten ze wat ze moeten doen als een sporter zich onveilig voelt. Na de zomer, bij de start van het sportseizoen 2024-2025, is dit vanzelfsprekend voor alle sportaanbieders in onze gemeente.

“Dit geldt voor sportaanbieders die een samenwerkingsrelatie hebben met de gemeente én aanbod hebben voor jeugd tot achttien jaar en/of kwetsbare groepen.” Aan het woord is Edith Frijlink. Als Sportregisseur Sociale Veiligheid van de gemeente geeft zij uitvoering aan het actieplan Sociale veiligheid binnen de Groningse sport. “Mensen aan het sporten en bewegen krijgen is één, levenslang enthousiasme is een grotere uitdaging. De sleutel ligt in het creëren van positieve sportervaringen die blijven inspireren. Hiervoor is een veilig, positief en inclusief sportklimaat essentieel.”

Meer dan bewegen
"Tijdens het sporten ontwikkelen mensen zich, werken ze samen, doen ze sociale contacten op, leren ze omgaan met uitdagingen en zetten ze zich in als vrijwilliger. Sport is veel meer dan gewoon bewegen. Door te sporten maak je onderdeel uit van de samenleving, het geeft je een sociale basis en het draagt positief bij aan gezond opgroeien en gezond blijven.”

Echte veiligheid
Edith: “Het waarborgen van sociale veiligheid binnen een sportclub of -vereniging is daarom geen kwestie van op papier alle randvoorwaarden op orde hebben, of simpelweg een lijstje afvinken. We willen een sociaal veilige cultuur binnen elke sport, binnen elke vereniging. Door hier als bestuursleden en sporters mee bezig te zijn ga je met een andere bril kijken, je wordt je bewust van hoe je met elkaar omgaat en gaat hier het gesprek met elkaar over aan. Je club is een plek waar je je als sporter en vrijwilliger veilig voelt en waar je jezelf kunt zijn. Waar ongewenst en grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar is. Waar gehandeld wordt bij ongewenste situaties.”

Edith Frijlink en Renske Buring

“Sociale veiligheid is een bepalende factor voor sportplezier”

Thuisgevoel
Als jong jeugdlid begon Renske Buring met de volleybalsport bij Oranje Nassau. Later, na het afronden van haar studie, kwam ze terug bij haar club. “Ik voel me hier thuis en ben inmiddels zelfs voorzitter.” Toen Renske in de zomer van 2022 de voorzittershamer van haar voorganger overnam, lag er al een eerste plan voor een veilig sportklimaat binnen de vereniging. “Niet omdat hier een directe aanleiding voor was, maar omdat we het belangrijk vinden dat iedereen -ongeacht geslacht, ras, seksuele geaardheid, financiële status of geloofsovertuiging- zich hier thuis voelt. We willen dit goed geborgd hebben, zodat we weten wat we moeten doen als er sprake is van onveilige situaties. Hierin hebben bestuurs- en commissieleden natuurlijk een belangrijke rol. Maar ook onze vrijwilligers leveren een ontzettend grote en belangrijke bijdrage aan de veiligheid en gezelligheid binnen onze club. En daar ben ik met recht ontzettend trots op!”

Sociale Veiligheid