Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Sportbeleid in Groningen

Hier vind je allerlei informatie over het sportbeleid van de gemeente Groningen.

Sportvisie 2010-2020 Meer Ruimte voor Sport en Bewegen

De kern van ons sportbeleid is dat iedere Stadjer het plezier in sport- en bewegen kan of heeft ervaren en te allen tijde de keuze voor sport en bewegen kan maken. Stadjers weten dat regelmatig sporten en bewegen goed is voor hun gezondheid en voor de ontwikkeling van hun kinderen. Deze hoofddoelen willen we bereiken door er voor te zorgen dat:

  • Drempels om dichtbij in de wijk of daarbuiten als sporter, vrijwilliger of supporter anderen te ontmoeten zo laag mogelijk zijn. Dat betekent voldoende aantrekkelijke, bereikbare en betaalbare voorzieningen en zeer toegankelijke sportaanbieders. Kortom, goede sportieve randvoorwaarden waardoor alle Stadjers in beweging kunnen komen.
  • Alle jeugd van 0 tot 19 de sportieve basis meekrijgt om op vroege of latere leeftijd zijn talent voor sporten en bewegen te ontdekken.
  • In onze jonge stad de vele talentvolle sporters hun talenten verder kunnen ontwikkelen.

De Sportvisie Meer Ruimte voor Sport en Bewegen is in september 2009 vastgesteld.

Meerjarenprogramma Sport & bewegen 2016-2020

Afgelopen periode hebben we gewerkt aan een actualisatie van de Sportvisie en dit heeft geleid tot het concept Meerjaren-programma Sport & bewegen 2016-2020. In dit Meerjarenprogramma formuleren we ambities en uitvoeringsstrategieën die we samen met onze partners in de sport willen realiseren.

Komende jaren:

  1. faciliteren we sporters en hun bestuurders op een manier die meer op de gebruiker is gericht;
  2. bieden we de jeugd een sportieve basis door hen de kans te geven plezier te beleven aan sport en bewegen, talent te ontdekken en verder te ontwikkelen;
  3. ondersteunen we sporttalenten in hun ontwikkeling om topsporter te worden;
  4. richten we de stad op een sportieve en beweegvriendelijke manier in en geven we de sportparken een meer openbaar karakter;
  5. verbinden we sport en bewegen met de sociale wijkstructuur.   

In het Meerjarenprogramma geven we aan hoe we dit concreet gaan doen. De input hiervoor  hebben we opgehaald bij verschillende spelers uit de sportwereld, zoals de Sportkoepel Groningen en de twee expertmeetings Sport die de gemeenteraad in 2015 georganiseerd heeft.

Het definitieve Meerjarenprogramma is op 12 april 2016 vastgesteld door het college.

Handleiding openbare ruimte

De gemeente Groningen heeft een handleiding opgesteld die een praktisch hulpmiddel kan zijn voor ontwerp, activering en participatie in de openbare ruimte. Voor een aantrekkelijke, beweegvriendelijke en gezonde leefomgeving. In dit document wordt ingegaan op vier hoofdthema’s: sporten, spelen, bewegen en ontmoeten. Per thema worden elementen beschreven die een plek verbeteren. Aangevuld door inspiratiebeelden, richtlijnen en trends. Daarnaast zijn er nieuwe ideeën te vinden, tips voor participatie, co-creatie & activatie en Groene Routes. De handleiding hier is te downloaden.