Sport050
Informatie
Sporten voor iedereen

Sporten voor iedereen

Weet je hoe het is om je buitengesloten te voelen? Waarschijnlijk wel, want iedereen komt wel eens in een situatie terecht waarin dat gebeurt. De een helaas wat vaker dan de ander. Zo leven LHBTI+-personen in een wereld waarin hetero-zijn de norm is. Daarom voelen zij zich regelmatig buitengesloten en onveilig. Ook bij sportverenigingen. Soms zelfs zo erg, dat zij om die reden stoppen met hun sport.

Wij vinden het belangrijk dat iedere sporter zich welkom én veilig voelt. Daarom is de gemeente Groningen in het sportseizoen 2022-2023 een pilot gestart, in samenwerking met de Alliantie Gelijkspelen. Ook het Huis voor de Sport Groningen, COC Groningen / Drenthe, Hanzehogeschool en het Alfa-college zijn bij deze alliantie aangesloten. 

POSITIEF, VEILIG SPORTKLIMAAT
Samen zetten wij ons in voor meer inclusiviteit in de sport en voor een algehele acceptatie van LHBTI+’ers bij sportclubs. Met als doel de bewustwording rondom dit thema te versterken. En zo te komen tot een positief en veilig sportklimaat voor iedere sporter.

SPORTPARK CORPUS DEN HOORN
Dit doen wij door het organiseren van allerlei activiteiten in het kader van de pilot samen met een aantal sportverenigingen op en rondom Sportpark Corpus den Hoorn: voetbalverenging GRC, hockeyvereniging GHBS, tennisvereniging Cream Crackers en Groningen Atletiek.

ACTIVITEITEN PILOT
Belangrijke activiteiten van de pilot van de Alliantie Gelijkspelen zijn:

  • De oprichting van een inclusieteam;
  • Workshops voor bestuur, voor trainers en leden;
  • Workshops voor het Alfa-college en de Hanzehogeschool;
  • Deelname aan de All Together Challenge in oktober.


ALL TOGETHER CHALLENGE

Aan de All Together Challenge (het weekend na 11 oktober), die ooit begonnen is in het betaald voetbal, doen steeds meer sporten enthousiast mee. De Challenge daagt sporters en hun begeleiders uit de handen ineen te slaan. Want het lijkt normaal dat je jezelf kunt zijn op het sportveld. Maar dat is het helaas nog niet altijd zo. Om hier aandacht voor te vragen, dragen sporters een regenboogband, regenboogveters en wordt de regenboogvlag door de clubs op het sportpark gehesen.

INCLUSIETEAM
Sinds het voorjaar van 2022 is een inclusieteam samengesteld uit de vier betrokken sportverenigingen (GRC, GHBS, Cream Crackers en Groningen Atletiek). Het inclusieteam komt eens per maand bij elkaar en denkt na over ideeën en activiteiten binnen het sportpark. Hiermee willen we het thema een duurzame plek geven binnen de sportverenigingen.

AMBASSADEURS
Om het project Alliantie Gelijkspelen meer bekendheid te geven, hebben we ervaringsdeskundigen uit de sport gevraagd om ambassadeur voor het project te zijn. Het gaat om (ex) sporters uit de LHBTI+-doelgroep, maar ook om Groningse sporters, trainers of bestuursleden. Ambassadeurs zijn:


CONTACT

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Alliantie Gelijkspelen.

Sporten voor iedereen